Lắp mạng adsl vnpt hải phòng giá rẻ tốc độ 10Mbps với giá sốc 163,636 đ/ tháng, Free wifi + lắp đặt khi trả trước… Liên hệ ngay Hotline: 18001166 để hưởng ngay khuyến mãi.

 

A. Phí lắp đặt khi lắp mạng adsl vnpt Hải Phòng:

(Giá chưa gồm 10% VAT)

TT NỘI DUNG GIÁ CƯỚC 
(đồng/thuê bao/lần)
1 Lắp mới adsl vnpt Hải phòng tự trang bị modem 50.000
2 Lắp mới adsl vnpt Hải phòng nhận trang bị modem  
2.1 Lắp mới adsl vnpt Hải phòng trên đôi cáp dùng chung 2 hoặc 3 dịch vụ  
2.1.1 adsl vnpt Hải phòng trên đôi cáp dùng chung với IPTV 100.000
2.1.2 adsl vnpt Hải phòng trên đôi cáp dùng chung với ĐTCĐ 100.000
2.1.3 adsl vnpt Hải phòng trên đôi cáp dùng chung với ĐTCĐ và IPTV 100.000
2.2 Lắp mới adsl vnpt Hải phòng trên đôi cáp dùng riêng 150.000
3 Chuyển đổi gói cước adsl vnpt Hải phòng  
3.1 Chuyển đổi gói cước từ tốc độ thấp lên tốc độ cao Miễn phí
3.2 Chuyển đổi gói cước từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp 50.000
4 Di chuyển adsl vnpt Hải phòng 50.000
5 Chuyển quyền sử dụng adsl vnpt Hải phòng Miễn phí

B. Giá cước sử dụng khi lắp mạng adsl vnpt Hải Phòng.

(Giá chưa gồm 10% VAT)

TT Gói cước Tốc độ truy nhập(download/upload) Mức cước Địa chỉ IP
Tốc độ tối đa Tốc độ tối thiểu Phương thức lưu lượng Phương thức trọn gói
1 Basic + 3 Mbps/512 Kbps Không cam kết 1.1. Đến 550MB: 29.000 đồng;
1.2. Mỗi MB tiếp theo: 60 đồng/MB;
1.3. Cước sử dụng tối đa: 200.000 đ
163.636 đồng IP động
2 Easy + 4 Mbps/512 Kbps Không cam kết 2.1. Đến 750MB: 49.000 đồng;
2.2. Mỗi MB tiếp theo: 45 đồng/MB;
2.3. Cước sử dụng tối đa: 300.000 đ
250.000 đồng IP động
3 Family + 5 Mbps/640 Kbps 256 Kbps/256 Kbps 3.1. Đến 1GB: 79.000 đồng;
3.2. Mỗi MB tiếp theo: 48 đồng/MB;
3.3. Cước sử dụng tối đa: 450.000 đ
350.000 đồng IP động
4 Maxi 8 Mbps/640 Kbps 512 Kbps/512 Kbps 4.1. Cước thuê bao: 100.000 đồng
4.2. Mỗi MB sử dụng: 50 đồng/MB
4.3. Cước sử dụng tối đa: 1.100.000 đ
900.000 đồng IP động
5 Pro 10 Mbps/640 Kbps 512 Kbps/512 Kbps 5.1. Cước thuê bao: 200.000 đồng
5.2. Mỗi MB sử dụng: 50 đồng/MB
5.3. Cước sử dụng tối đa: 1.600.000 đ
1.400.000 đồng

Miễn phí 01 IP tĩnh

 

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline trên để hưởng khuyến mãi.

(VNPT HP)