Lịch sử phát triển VNPT

- 110 lượt xem - admin

Lịch sử phát triển VNPT - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam Bước vào thời kỳ thực hiện Chiến lược Hội nhập và Phát triển, nhờ sự đột phá trong tư duy đổi mới, luôn chủ động, sáng tạo trong nhận thức để đón đầu xu thế, VNPT đã vượt lên tư tưởng thỏa mãn thành tích, ...

Cơ cấu tổ chức của VNPT

- 110 lượt xem - admin

Cơ cấu tổ chức của VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Bài viết giới thiệu về Cơ cấu tổ chức của VNPT và hoạt động cuả Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ Cơ cấu tổ chức quản lý, ...

Giới thiệu chung về VNPT

- 110 lượt xem - admin

Giới thiệu chung về VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Tên đầy đủ: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)   VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Tham khảo: VNPT Hà Nội ...