Cơ cấu tổ chức của VNPT – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Bài viết giới thiệu về Cơ cấu tổ chức của VNPT và hoạt động cuả Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của VNPT gồm:

a) Hội đồng thành viên.

b) Tổng Giám đốc.

c) Kiểm soát viên.

d) Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

đ) Bộ máy giúp việc: Văn phòng và các Ban tham mưu.

 “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam” (gọi tắt là Tập đoàn VNPT) là nhóm công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con, không có tư cách pháp nhân, được gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác, bao gồm:

– Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (gọi tắt là VNPT) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (doanh nghiệp cấp I);

– Các công ty con của VNPT (doanh nghiệp cấp II);

– Các công ty con của doanh nghiệp cấp II;

– Các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết của VNPT.

VNPT và các doanh nghiệp trong Tập đoàn VNPT có tư cách pháp nhân; có vốn và tài sn riêng; có quyền chiếm hữu, định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận chung giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn VNPT.

Chức vụ các thành viên tính đến thời điểm hiện tại 2018 – 2019

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn

Ông Trần Mạnh Hùng

Thành viên HĐTV
Tập đoànPhạm Đức Long

 

Thành viên HĐTV
Tập đoànNghiêm Phú Hoàn
Thành viên HĐTV
Tập đoànNguyễn Vũ Anh

 

 

Thành viên HĐTV
Tập đoànHồ Đức Thắng

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tổng Giám đốc Tập đoàn

Ông Phạm Đức Long

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoànÔng Tô Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoànÔng Huỳnh Quang Liêm
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoànÔng Lương Mạnh Hoàng
Phó Tổng Giám đốc
Tập đoànÔng Ngô Hùng Tín

Trụ sở chính: Tòa nhà VNPT, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Văn phòng: 84-24 3 774 1091- Fax: 84-24 3 774 1093
Website: www.vnpt.com.vn