Chỉ số đánh giá chất lượng đường truyền Internet

Tại Việt Nam, khách hàng khi sử dụng dịch vụ truy nhập Internet cố định băng rộng thường quan tâm đến các yêu cầu sau để đánh giá chất lượng đường truyền Internet:

  • Tốc độ tải dữ liệu của gói dịch vụ sử dụng
  • Cước phí của gói dịch vụ sử dụng
  • Chất lượng phục vụ của nhà cung cấp dịch vụ

 

Trong thực tế, khi có tranh chấp giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ thường do có các khiếu nại về 3 yêu cầu trên.

Hiện tại, người dùng Internet tại Việt Nam thường sử dụng tải dữ liệu theo hướng quốc tế chiếm tỷ trọng lớn. Đồng thời, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có nhu cầu rất lớn về tải dữ liệu theo hướng quốc tế.

Vì thế chỉ tiêu tốc độ tải dữ liệu trung bình cần tách ra thành 3 loại :

  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng
  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình ngoại mạng trong nước
  • Tốc độ tải dữ liệu trung bình ngoại mạng quốc tế

Bên cạnh đó, do thói quen của người dùng Internet tại Việt Nam thường sử dụng các dịch vụ Internet miễn phí. Điều này làm cho một số dịch vụ Internet dễ bị suy giảm chất lượng.

Mặt khác, các nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cố định tại Việt Nam hiện nay thường cung cấp nhiều dịch vụ trên một đường dây thuê bao. Chẳng hạn, ngoài dịch vụ truy nhập Internet, trên cùng một đường dây thuê bao có thể cung cấp các dịch vụ truyền hình cáp, IPTV, thoại, …. Do đó, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ truy nhập Internet càng đặt ra cấp thiết. Hơn nữa, khi sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng một đường dây thuê bao, khách hàng cần được đảm bảo tính cước một cách chính xác hơn.

Các tham số về chất lượng mạng: trễ (Delay), biến động trễ (Jitter), mất gói (Pscket Loss), thông lượng (Throughput) ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ truy nhập Internet cố định băng rộng liên quan đến chất lượng mạng cố định băng rộng của nhà cung cấp dịch vụ. Trong thực tế, việc đo kiểm các tham số này yêu cầu các máy đo chuyên dụng và thường chỉ thuận lợi khi đo trong nội mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, đứng về phương diện người sử dụng dịch vụ, chất lượng mạng được thể hiện bởi tốc độ tải dữ liệu.

Chỉ số đánh giá chất lượng đường truyền Internet được VNPT tuân thủ rất nghiêm ngặt, điều đó tạo nên thế mạnh đường truyền internet của VNPT là: độ ổn định cả băng thông trong nước và quốc tế.

(Theo VNNIX)