Tổng đài Cáp Quang VNPT

0942 466 556
Hỗ trợ trực tuyến

Cơ cấu tổ tức của VNPT

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

Tên đầy đủ: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)

Trụ sở:  57 Huỳnh Thúc Kháng – Láng hạ – Đống đa – Hà Nội

Website: www.vnpt.vn

Các bài đã đăng:

 

 • Cơ quan tham mưu và ủy nhiệm điều hành:

Văn phòng tập đoàn
Văn phòng đại diện
Ban Viễn thông
Ban Kinh Doanh
Ban CNTT và Dịch vụ GTGT
Ban Đầu tư – Phát triển
Ban Hợp tác quốc tế
Ban Tài chính – Kế toán
Ban Tổ chức cán bộ – lao động
Ban Khoa học công nghệ & ĐT
Ban Thi đua – Truyền thống
Ban Kiểm toán nội bộ
Ban Thanh tra – Quân sự – Bảo vệ
Ban Quản lý dự án các công trình Viễn thông
Ban Quản lý dự án Trung tâm giao dịch và điều hành viễn thông Quốc gia
Ban Quản lý dự án Cáp quang biển
Ban Quản lý dự án Cụm công trình KVC C30
Ban Quản lý dự án Trung tâm tính cước và chăm sóc khách hàng
Ban Quản lý dự án Bệnh viện bưu điện III
Ban Quản lý dự án các công trình Kiến trúc
Ban Đầu tư và quản lý vốn ngoài doanh nghiệp

 • Các đơn vị thành viên do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, số 14 đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt
Bưu điện Trung ương – (CPT)
Công ty Viễn thông Liên tỉnh – (VTN)
Công ty Viễn thông Quốc tế – (VTI)
Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng
Công ty Điện toán và Truyền số liệu – (VDC)
Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC – (VASC)
Công ty Cáp quang và Phụ kiện FOCAL
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Trường Bưu Điện Trung ương) – PTIT
Các Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin (04 trường)

 • Các đơn vị thành viên sở hữu trên 50% vốn điều lệ:

  Công ty Dịch vụ Viễn thông – (VinaPhone)
  Các Công ty tư vấn chuyên ngành
  Công ty Dịch vụ Tài chính Bưu điện – (PTF)

 • Các Công ty TNHH, cổ phần do VNPT sở hữu dưới 50% vốn điều lệ:

  Các Công ty sản xuất công nghiệp viễn thông:

  – Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam – (VINA OFC)

– Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu mạng – (VINACAP)

– Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện – (POSTEF)

– Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông – (VITECO)

– Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông – (SACOM)

– Công ty Cổ phần Viễn thông VTC – (VTC Telecom)

– Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông – (LTC)

– Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện – (PMC)

– Công ty Cổ phần KASATI – (KASATI)

 • Các Công ty xây lắp thương mại, bưu chính viễn thông:

  – Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 1

– Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 2

– Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông – TELCOM

– Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện – PCM

– Công ty truyền thông H.D.G Việt Nam (ADSL VNPT)

– Công ty Cổ phần Xây Lắp Bưu Điện – (CPT JSC)

– Công ty Cổ phần Xây Lắp & Phát Triển Dịch Vụ Bưu Điện Quảng Nam – (QTC)

– Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco)

– Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện – (PTIC)

– Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bưu điện – PTICC

– Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông – (COKYVINA)

– Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – (Potmasco)

– Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Điện tử – (KASATI)

– Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dịch vụ Viễn thông – (TST)

– Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện – (CT-IN)

– Công ty Cổ phần Điện Tử – Viễn thông – Tin học Bưu điện – (ETIC)

– Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện – (PTPrinting)

 • Các Công ty liên doanh:

  – Công ty Liên doanh Thiết bị Viễn thông – (ANSV)

– Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Viễn thông – (TELEQ)

– Công ty TNHH các Hệ thống Viễn thông VNPT-Fujitsu – (VFT)

– Công ty TNHH VKX

– Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông –

– Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu – (GDS)

– Công ty Liên doanh các Hệ thống viễn thông – (VINECO)

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VNPT

cơ cấu tổ chức vnpt1 1024x720

 

Theo vnpt.vn

Đánh giá của bạn
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...
Cap Quang VNPT - Cước cáp Quang vnpt